بورد علمی مطالعه سلامت سالمندی نیشابور

National International
دکتر خلیل انصارین
فوق تخصص ریه و فوق تخصص اختلالات خواب- تبریز
Prof. Raina - Ageing - Canada
دکتر جواد زارعی
فوق تخصص نورولوژی- تهران (ع.پ. شهید بهشتی)
Prof. Chris Stephens - New Zealand
دکتر هاشم سزاوار
فوق تخصص قلب و عروق- تهران (دانشگاه ع.پ. ایران)
Prof. Rose Keney - Ireland
دکتر سوسن کلاهی
فوق تخصص روماتولوژی- (دانشگاه ع.پ. تبریز)
Dr. Homa Keshavarz - Canada
دکتر حسین مطلبی
سلامت سالمندی- (دانشگاه ع.پ. تبریز)
Prof. Vanessa Burholt - UK
دکتر پیمان جعفری
آمار زیستی- (دانشگاه ع.پ. شیراز)
Prof. Martin Hyde - UK
دکتر قاسم پوررضا
بهداشت عمومی- (دانشگاه ع.پ. تهران)
دکتر علی جواد پور
فوق تخصص روانپزشکی سالمندان- (دانشگاه ع.پ. شیراز)
دکتر زهرا جعفری
نوروساینس - (دانشگاه ع.پ. ایران)
دکتر فرامرز پور اصغر
انفورماتیک پزشکی- (دانشگاه ع.پ. تبریز)
دکتر منوچهر ایران پرور
فوق تخصص غدد- (دانشگاه ع.پ. اردبیل)
دکتر افسانه حسنی مهربان
کاردرمانی - (دانشگاه ع.پ. ایران)
دکتر محمد علی مروتی
سلامت سالمندی- (دانشگاه ع.پ. یزد)
دکتر محمد صفریان
سلامت سالمندی- (دانشگاه ع.پ. یزد)
دکتر مهستی علیزاده
پزشکی اجتماعی- (دانشگاه ع.پ. تبریز)
خانم دکتر سیما سالاری (زنده یاد)
فوق تخصص روانپزشکی سالمندی- دکترای تخصصی تصویر برداری مغز(دانشگاه ع.پ. تبریز)